აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურისტული ინდუსტრიის ფედერაცია არის ორგანიზაცია, რომელიც ავითარებს და ხელს უწყობს აჭარის ტურისტულ პოტენციალს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია ქვეყანაში.

ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია მუშაობს რეგიონში ტურიზმის განვითარების სხვადასხვა ასპექტზე. Ეს შეიცავს:

 • აჭარის ტურისტული ბრენდის, როგორც მიმზიდველი ტურისტული ადგილის პოპულარიზაცია.
 • ტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარება და გაუმჯობესება, მათ შორის სასტუმროში განთავსება, რესტორნები, ტრანსპორტი და სხვა ტურისტული ობიექტები.
 • ტურისტების მოზიდვისა და აჭარის კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით ტურისტული ღონისძიებების, ფესტივალებისა და გამოფენების ორგანიზება.
 • ბაზრის კვლევისა და ბაზრის ანალიზის ჩატარება პოტენციური ტურისტული ბაზრების გამოსავლენად და მათი მოზიდვის სტრატეგიების შემუშავების მიზნით.
 • თანამშრომლობა საჯარო და კერძო სექტორთან, ასევე ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან აჭარაში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით.

ტურისტების მოზიდვის, რეგიონის ეკონომიკის განვითარებისა და მისი კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის შენარჩუნებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურისტული ინდუსტრიის ფედერაცია.

ფედერაციის მიზნები

აჭარის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაციის მრჩეველთა საბჭოს აქვს მთელი რიგი მიზნები, რომლებიც ხელს უწყობს რეგიონში ტურიზმის განვითარებისა და პოპულარიზაციის საერთო მიზნის მიღწევას. აქ მოცემულია ამ მიზნებიდან რამდენიმე:

 1. ტურიზმის სექტორების გაერთიანება: მრჩეველთა საბჭოს მიზანია შექმნას პლატფორმა აჭარაში ტურიზმის ინდუსტრიის ყველა სექტორის გაერთიანებისთვის, როგორიცაა სტუმართმოყვარეობა, რესტორნები, ტურისტული სააგენტოები და ტურისტული ობიექტები, ტრანსპორტი და გართობის სექტორები. მიზანია თანამშრომლობა და ერთობლივი მუშაობა რეგიონში ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებისთვის.
 2. ურთიერთდახმარება და ცოდნის გაცვლა: მრჩეველთა საბჭო ხელს უწყობს ფედერაციის წევრებს შორის ურთიერთდახმარებას ტურიზმის სფეროში გამოცდილების და ცოდნის გაცვლის მიზნით. წევრებს შეუძლიათ ერთმანეთის რჩევები და ხელმძღვანელობა გაუწიონ თავიანთი მომსახურების ხარისხისა და ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით.
 3. მომსახურე პერსონალის გადამზადების ხელშეწყობა: ერთ-ერთი მიზანია აჭარის ტურისტულ ინდუსტრიაში მომუშავე კადრების მომზადება და განვითარება. ეს შეიძლება მოიცავდეს ტრენინგების, სემინარების, გამაჯანსაღებელი კურსების ორგანიზებას და გამოცდილების გაცვლას ტურისტული მომსახურების სფეროში.
 4. ახალი კადრების ძიება: მრჩეველთა საბჭო მოწოდებულია ახალი ნიჭიერებისა და კადრების მოზიდვისკენ ტურიზმის ინდუსტრიაში აჭარაში. ეს შეიძლება გაკეთდეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან თანამშრომლობით და ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის სტაჟირებისა და პრაქტიკული პროგრამებით.
 5. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების პოპულარიზაცია: მრჩეველთა საბჭოს შეუძლია ხელი შეუწყოს აჭარაში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პოპულარიზაციას ტურისტებში. ეს ხელს უწყობს ადგილობრივი მწარმოებლების მხარდაჭერას და ხელს უწყობს სოფლის განვითარებას ტურიზმის გზით.
 6. სოფლად ტურიზმის ხელშეწყობა და ღონისძიებების ორგანიზება: მრჩეველთა საბჭოს შეუძლია მოაწყოს ღონისძიებები და ინიციატივები, რომლებიც მიზნად ისახავს ტურიზმის ხელშეწყობას აჭარის სოფლებში. ეს შეიძლება მოიცავდეს ფესტივალებს, გამოფენებს, ტურებს და სხვა აქტივობებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს ტურისტების მოზიდვას და მათ ადგილობრივი კულტურისა და ბუნების უნიკალურ ასპექტებს.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურისტული ინდუსტრიის ფედერაციისა და მისი მრჩეველთა საბჭოს მიზნები მიზნად ისახავს რეგიონის ტურისტული პოტენციალის გაძლიერებას, ტურისტული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და აჭარაში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას.
სწრაფი წვდომა
ფედერაცია
ფედერაციის წევრები
ტურიზმის სექტორი
კითხვები
TIFA
დასაქმება
Საწევრო გადასახადი
ასოციაცია
ტურისტული სააგენტო
გიდები
კვების სექტორი
რესტორანი
კაფე
მარანი
სასტუმრო სექტორი
სასტუმრო
საოჯახო სასტუმრო
აპარტ სასტუმრო
ჰოსტელი
კურორტი
ტრანსპორტის სექტორი
სატრანსპორტო კომპანია
ტაქსის სედანი
მინივენი
ჯიპი
დელიკა
ავტობუსი
ფედერაციის წევრები
სამშენებლო სექტორი
სამშენებლო კომპანია
რეალტორი
გასართობი და დასვენების სექტორი
კლუბი
მუზეუმი
იახტ კლუბი
რაფტინგი
დაივინგი
სპორტული თევზაობა
სოფლის მეურნეობის სექტორი
ფერმერი
მეწარმე
საჯარო სექტორი
მოხალისე
სუბიექტი – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი

რეგისტრაციის თარიღი 21/02/2019


საბანკო კოდი - TBCBGE 22

მიმღების დასახელება – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმის ინდუსტრიის ფედერაცია

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE70TB7113836020100002

© TIFA All Rights Reserved. | Design by Artur Kirakosyan
Made on
Tilda