საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი

Rating 5 (1 Votes)
კომპანიის დასახელი:

საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების და ინვესტიციათა ხელშეწყობის ცენტრი

საიდენტიფიკაციო კოდი:

245530180

ქალაქი: 

ბათუმი

მისამართი: 

შავშეთის 19

ტელეფონის ნომერი: 

599482181

ვებ გვერდი:
FB:


კომპანიის საქმიანობა: 

კომპანიის საქმიანობა: ორგანიზაციის ძირითადი მიზნებია - საბაზრო ეკონომიკის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრინციპების პოპულარიზაცია, რეგიონის ბიზნეს პოტენციალის პრომოცია საერთაშორისო დონეზე; ბიზნეს კონსალტინგი; უცხოელი ბიზნეს პარტნიორების მოძიება, შერჩევა და ადგილობრივ კომპანიებთან დაკავშირება; ბიზნესის და მენეჯმენტის (მათ შორის ტურიზმის) საკითხებში ტრეინინგების და სემინარების ორგანიზება.

ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები:
ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:
- ბიზნეს კონსალტინგი
- სხვადასხვა ტიპის კვლევები
- ტრენინგების ორგანიზება
- საერთაშორისო თუ ადგილობრივ პარნტიორებთან ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტების რეალიზაცია

საქმიანობა: 

ასოციაცია

ხელმძღვანელი

ზვიად ელიზიანი

რეგისტრაციის წელი:

 25 თებერვალი 2005

Яндекс.Метрика